Our Services

Holisticly brand sustainable solutions rather than clicks-and-mortar applications.
Phosfluorescently whiteboard fully tested initiatives.

Angular Contact Ball Bearings

 

 

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

ตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมมีความพิเศษตรงที่รางวิ่งของวงแหวนในและของวงแหวนนอกจะอยู่เยื้องแนวกันตามแนวแกนของเพลา ซึ่งหมายความว่าตลับลูกปืนนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถรองรับแรงรวมได้ นั่นคือ สามารถรองรับแรงในแนวรัศมีและแรงรุนที่กระทำพร้อมกันได้ ความสามารถในการรับแรงรุนของตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมจะเพิ่มขึ้นตามองศามุมสัมผัสที่เพิ่มขึ้น  มุมสัมผัสนี้หมายถึงมุมของเส้นที่โยงระหว่างจุดสัมผัสของเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่งของวงแหวนในและวงแหวนนอก (แนวแรงที่ถ่ายทอดจากรางวิ่งหนึ่งไปยังอีกรางวิ่งหนึ่ง)  อ้างอิงกับเส้นที่ตั้งฉากกับแกนของตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมของ SKF ได้รับการผลิตออกมาหลายแบบและขนาด  สำหรับแบบที่มักใช้ในงานวิศวกรรมทั่วไปเช่น

 • ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยว (Single row angular contact ball bearing)
 • ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว (Double row angular contact ball bearing)
 • ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุด (Four-point contact ball bearing)
 • ลูกกลิ้งแคมสองแถว (Double row cam roller)

  

ตลับลูกปืนเหล่านี้เป็นตลับลูกปืนที่ SKF จัดให้อยู่ในประเภทตลับลูกปืนมาตรฐาน SKF ยังมีตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมอื่นๆ เช่น ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมความแม่นยำสูงสำหรับเครื่องมือกล ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมขนาดใหญ่แถวเดี่ยวและสองแถวสำหรับการใช้งานหนักทางวิศวกรรม และชุดตลับลูกปืนดุมล้อสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์

 

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยวสามารถรับแรงรุนได้เพียงทิศทางเดียวเท่านั้น โดยปกติแล้วนิยมติดตั้งตลับลูกปืนประเภทนี้ในทิศตรงข้ามกับตลับลูกปืนตลับที่สอง ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยวของ SKF ที่เป็นแบบพื้นฐานคือตลับลูกปืนในอนุกรมขนาด 72 B และ 73 B   ซึ่งมีลักษณะการออกแบบสองแบบด้วยกัน

 • ตลับลูกปืนสำหรับติดตั้งเข้าคู่แบบสากล
 • ตลับลูกปืนแบบพื้นฐาน (ไม่สามารถนำมาใช้จับคู่ได้) สำหรับลักษณะการจัดเรียงด้วยตลับลูกปืนเดี่ยว

 

ตลับลูกปืนชนิดนี้เป็นแบบแยกส่วนไม่ได้  มีบ่าด้านหนึ่งสูง ด้านหนึ่งต่ำ อยู่บนแต่ละวงแหวน ทำให้สามารถบรรจุเม็ดลูกกลิ้งจำนวนมากได้  จึงทำให้ตลับลูกปืนมีความสามารถในการรองรับแรงกระทำได้มาก   และด้วยขนาดมุมสัมผัส 40° ตลับลูกปืนจึงสามารถรองรับแรงในแนวแกนได้สูง

 

ตลับลูกปืนสำหรับติดตั้งเข้าคู่แบบสากล

ตลับลูกปืนสำหรับติดตั้งเข้าคู่แบบสากลจะได้รับผลิตมาเป็นพิเศษ เพื่อที่ว่าเมื่อนำมาติดตั้งจับคู่ชิดกันในลักษณะต่างๆ แล้ว  เราจะได้ค่าของช่องว่างภายในแนวแกนตามต้องการ และแรงจะสามารถกระจายได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้แผ่นชิมหรืออุปกรณ์อื่นๆมาเสริม  ตลับลูกปืนมาตรฐานสำหรับการจับคู่แบบสากลจะมีรหัสเสริมต่อท้ายซึ่งเป็นตัวระบุระดับช่องว่างภายในตลับลูกปืน (CA, CB, CC) หรือระดับพรีโหลด (GA, GB, GC)  ข้อสำคัญเมื่อทำการสั่งซื้อตลับลูกปืนสำหรับติดตั้งเข้าคู่แบบสากลให้ระบุจำนวนตลับลูกปืนที่ต้องการ ไม่ใช่จำนวนชุดของตลับลูกปืน การติดตั้งแบบเป็นคู่จะใช้ต่อเมื่อความสามารถในการรับแรงของตลับลูกปืนตลับเดียวไม่เพียงพอ (ติดตั้งแบบเรียงตามกัน) หรือเมื่อตลับลูกปืนจะต้องรับแรงในแนวแกนหรือแรงรุนสองทิศทาง (ติดตั้งแบบหน้าชนหน้าและแบบหลังชนหลัง)

 

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว

(Double Row Angular Contact Ball Bearings)

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถวมีลักษณะการออกแบบเช่นเดียวกับตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยววางติดกันสองตลับแต่พื้นที่ใช้งานในแนวแกนจะน้อยกว่า  ตลับลูกปืนชนิดนี้นอกจากจะสามารถรองรับแรงกระทำในแนวรัศมีได้ และยังสามารถรองรับแรงในแนวแกนได้สองทิศทางอีกด้วย  เนื่องจากมีลักษณะการจัดวางจับคู่แบบหลังชนกันจึงทำให้ตลับลูกปืนมีความแข็งเกร็งและสามารถรองรับโมเมนต์ดัดได้

 

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถวแบบมาตรฐานของ SKF  รวมถึง

 • ตลับลูกปืนแบบพื้นฐาน (open bearings)
 • ตลับลูกปืนพร้อมฝาปิดกันฝุ่น (shielded bearings)
 • ตลับลูกปืนที่วงแหวนในแยกเป็นสองชิ้น (two-piece inner ring)

 

 

ตลับลูกปืนแบบพื้นฐาน

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถวของ SKF อนุกรมขนาด 32 A และ 33 A ภายในได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานได้อย่างสูงสุดและไม่มีร่องหยอดเม็ดลูกกลิ้งจึงทำให้เกิดข้อได้เปรียบด้านการใช้งานดังนี้

 • สามารถใช้ในลักษณะการทำงานแบบตลับลูกปืนเข้าคู่แบบสากลได้
 • มีความสามารถในการรับแรงในแนวรัศมีและแนวแกนทั้งสองทิศทาง
 • ทำงานเสียงเงียบ

 

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุด (Four-Point Contact Ball Bearings)

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุดเป็นตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยวซึ่งออกแบบให้รางวิ่งสามารถรับแรงรุนได้ทั้งสองทิศทาง  และแบ่งความสามารถในการรับแรงเป็นสัดส่วนกันระหว่างแรงในแนวแกนและแรงในแนวรัศมี  การเลือกใช้ตลับลูกปืนชนิดนี้จะประหยัดพื้นที่ในแนวแกนได้มากกว่าการใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองตลับ ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุดที่เป็นมาตรฐานของ SKFประกอบไปด้วย ตลับลูกปืนอนุกรม QJ2 และ QJ3 ซึ่งมีทั้ง

 • ตลับลูกปืนแบบพื้นฐาน
 • ตลับลูกปืนพร้อมร่องกำหนดตำแหน่ง

 

ตลับลูกปืนรุ่นสมรรถนะ SKF Explorer

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมรุ่นสมรรถนะ SKF Explorer  จะมีรหัสระบุเหมือนเดิมทุกประการ แต่จะมีตัวอักษรระบุว่า EXPLORER ที่ตัวตลับลูกปืนและที่กล่องบรรจุ 

รายการอื่นๆ

Top